Guziki

Struktura własnościowa, majątek

MAJĄTEK SOSW NR 3 NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

AKTYWA TRWAŁE:

3 348 800,10

Rzeczowe aktywa trwałe:

3 348 800,10

Środki trwałe

3 348 800.10

Budynki, lokale

3 312 247,78

Urządzenia techniczne i maszyny

2 740,16

Inne środki trwałe

33 812,16

AKTYWA OBROTOWE

17 359,34

Zapasy:

 

Materiały

17 359,34

Należności krótkoterminowe

307,50

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-10-2018 - Edycja treści.

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-05-2014 - Edycja treści.

10-04-2013 - Edycja treści.

13-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 661