Guziki

Struktura własnościowa, majątek

MAJĄTEK SOSW NR 3 NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

AKTYWA TRWAŁE:

3 758 171,05

Rzeczowe aktywa trwałe:

3 758 171,05

Środki trwałe

3 758 171,05

Budynki, lokale

3 722 374,90

Urządzenia techniczne i maszyny

33 881,15

Środki transportu

1 915,00

AKTYWA OBROTOWE

13 851,23

Zapasy:

 

Materiały

11 361,45

Należności krótkoterminowe

805,30

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-05-2014 - Edycja treści.

10-04-2013 - Edycja treści.

13-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 465