Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. dr Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi jest placówką oświatową, której celem jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze złożonymi współistniejącymi niepełnosprawnościami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-02-2019 - Edycja treści.

29-01-2018 - Edycja treści.

26-01-2018 - Edycja treści.

13-03-2017 - Edycja treści.

18-12-2015 - Edycja treści.

27-10-2015 - Edycja treści.

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-03-2014 - Edycja treści.

17-04-2013 - Edycja treści.

02-01-2013 - Edycja treści.

16-03-2012 - Edycja treści.

14-03-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 628