Guziki

Status prawny

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr Henryka Jordana  „Jordanówka” w Łodzi jest placówką publiczną działająca na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
  • Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Łódź.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 486