Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi

Sekretariat

 • Sekretariat Ośrodka przyjmuje podania, wnioski skargi i inne pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie. Sprawy są rozstrzygane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw.

Sekretarz szkoły

Jolanta Sibera-Komorowska

 • godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 800 – 1600
 • tel. 42 6789323 wew. 22
 • tel. 42 6789996
 • fax. 42 6781372
 • e-mail : sosw3@interia.pl

Główny księgowy

Magdalena Kobielska

 • godziny urzędowania: pon. – pt. 7.00 – 15.00
 • tel. 42 6789323 wew. 25
 • tel. 42 6789996

Kierownik gospodarczy

Maria Muskała

 • godziny urzędowania:. poniedziałek – piątek 800 – 1600
 • tel. 42 6789323 wew. 24
 • tel. 42 6789996

Samodzielny specjalista ds. kadr/płac

Beata Brodowska-Gajewska

 • godziny urzędowania: pon. – pt. 8.00 – 14.00
 • wtorek, czwartek 700 – 1100
 • tel. 42 6789323 wew. 15
 • tel. 42 6789996

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-10-2016 - Edycja treści.

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 464