Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi

Sekretariat

Sekretariat Ośrodka przyjmuje podania, wnioski skargi i inne pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie. Sprawy są rozstrzygane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw.


Sekretarz szkoły

Jolanta Sibera-Komorowska

  • godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
  • tel. 42 678 93 23, 42 678 99 96, wew. 22, 
  • fax. 42 6781372
  • e-mail : sosw3@interia.pl

Główny księgowy

Obsługę księgowo-płacową zapewnia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.


Kierownik gospodarczy

Maria Muskała

  • godziny urzędowania:. poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
  • tel. 42 678 93 23, 42 678 99 96, wew. 24

Samodzielny specjalista ds. kadr

Beata Brodowska-Gajewska

  • godziny urzędowania: pon. – pt. 8.00 – 14.00

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-09-2018 - Edycja treści.

25-10-2016 - Edycja treści.

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 689