Guziki

Organizacja

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 3  im. dr Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 65
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Statutowymi organami Ośrodka są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Łodzi funkcjonują:

w Szkole Specjalnej nr 177

 • 6 zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 4 oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 65

 • 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży z dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3

 • 7 zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla młodzieży z dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w internacie

 • 7 grup wychowawczych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-09-2018 - Edycja treści.

27-10-2015 - Edycja treści.

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-11-2012 - Edycja treści.

26-10-2012 - Edycja treści.

14-03-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 675