Guziki

Budżet

Plan finansowy SOSW nr 3 w Łodzi na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 6 832 419,34 zł.

Został przeznaczony na:

 • wypłaty pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • ZUS od wynagrodzeń,
 • bieżące opłaty za media
 • remonty
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, paliwa,
 • usługi, naprawy, konserwacje i przeglądy,
 • dowóz uczniów,
 • zakup środków żywości,
 • opłaty za media,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki,
 • fundusz socjalny, środki na BHP.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-04-2013 - Edycja treści.

13-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 357